5 Ocak 2017 Perşembe

3 Mayıs 2015 Pazar

Baba harrani

Baba harrani

Tanımak gerek süzülen Nur'u Nurundan

Muhammedten tebliğ edilen Kuran Allah kelamında Hay etti Muhammedi. Muhammedti tarif eden Rahmanı hakikati. Adem görmedimi Muhammed'in ismini Arşın kapılarında bile yazıyorken Muhammed Ondan gelmedimi kulluğun tarifi Muhammedsiz Rahman tecelli etmedi gönüllere.... Ey can. Yasin Akın

26 Nisan 2015 Pazar

Her ihtimal eksik kalır zannında

Her ihtimal düşünülsede zan ile Bütün ihtimaller yoktur ihtimalinde.! Adım adım yaşayarak varmaktır insan kendine. Her insanın Bir davranış Bir yaşantı hali vardır Emeğini ve nerde olduğunu gösteren...! Yasin Akın

Söylediklerinden anlarken

Söylediklerinden anlarken daha fazlasını Yorgunluğum gülümsedi tebessümümde.... yasin akın

8 Nisan 2015 Çarşamba

Mutlu ederektir mutluluğumuz bizim

İbret almaktayız biz akıl satmakta değil
Detaylar hisse dir bize egolamaz bizi

Mutlu ederektir mutluluğumuz bizim
Her Bir hisse manadır bizde.....
Yasin Akın

3 Kasım 2014 Pazartesi

Kadiriye seceresi /ekrem Kaya şeyhi mürşidan el kadiri/Şeyh hafız mehmet el kadiri

http://www.esseyhhacihafizmustafaozgur.com/abdulkadir-geylani-ks-hazretleri-ve-kadiri-tarikati-silsilesi/

Secerei Kadiri silsile

Kadiri Silsilesi

Her toplumun manevi bir büyüğü bir manevi başı vardır. Bu baş o topluluğun kutbudur. Bütün zahirî ve manevi olgunluğu şahsında toplamış olan bu kutuba GAVS denir. Her devirde bir tanedir. İşte kendi devrinin, kendi asrının en büyüğü, Gavsül-Azam’ı da Abdülkadir Geylani Hazretleridir. Günümüzden 945 yıl önce yani Hicri 471 yılında “Geylan” kasabasında dünyaya gelmiştir. Bu fani alemde 90 yıl yaşamış ve ebedi aleme göçmüştür. Babası Seyyid Ebu Salih’tir. Soyu baba tarafından Hz. Hasan (r.a.) Efendimize, anne tarafından Hz. Hüseyin (r.a.) Efendimize dayanır. Yani hem anne hem de baba tarafından soyu Peygamber Efendimize dayanır. Abdulkadir Geylani Hazretleri Hanbeli mezhebinde idiler. Türbesi Bağdat’tadır. Tarikatı Kadiriye ‘nin manevi silsilesini altun zincirinin halkalarını üç bölümde ele alabiliriz.

1. bölüm; Rasulullah (s.a.v.)’dan Abdulkadir Geylani Hazretlerine kadar uzanan bölümdür.

2. bölüm; Abdulkadir Geylani Hz. ‘den kol pirimiz Eşşeyh Esseyyid Abdurrahman-ı Halis-i Talabani Hz.  uzanan bölümdür.

3. bölüm; Eşşeyh Abdurrahman-ı Halis-i Talabani Hz. ‘den bizlere kadar yani günümüze kadar uzana gelen bölümdür.

Manevi silsilesine gelince Peygamber Efendimizden sonra (s.a.v.) sırası ile :

Yine burada  şunu izah etmek durumundayız ;

Hayri Baba Hazretleri bizimle birlikte sekiz adet halife (vekil) tayin etmiştir. Bu kardeşlerimiz de aldıkları görev gereği Ümmet-i Muhammed’i Hakka davet etmeye çalışıyorlar. Bu kardeşlerimden ikisi Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah, kendilerine rahmetiyle muamele etsin, manevi makamlarını yükseltsin.

Bizim tarikatımız: Tarikatı Kadiriyye’nin Halisiyye Koludur. Tarikat Pirimiz Gavsul Azam Abdulkadir Geylani’dir. Kol Pirimiz Abdurrahman-ı Halisi Talabanî’dir.


Posted via Blogaway

19 Ekim 2014 Pazar

SEYYİDİ  ABDÜLKADİR GEYLANİ HZ ESERLERİ
SOHBET LERİ SESLİ KİTAP
http://www.meviza.com/sohbet/kirkaltinci-sohbet-resulullaha-tabi-olmak/